E-ÖĞRENİM VE E-KÜTÜPHANE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER

Yerel yönetimler, ortaklıklar, toplum katılımı, altyapı stratejileri, eğitim ve sürdürülebilir hizmetler yoluyla artan kamu ve mevzuat beklentilerine yanıt vererek iklim uyumunu ve azaltımını inşa edebilir.

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi’nde kısa vadeli (1 yıllık) iklim değişikliğine uyum hedefleri arasında “Yerel yönetimlerin, profesyonellerin ve halkın iklim değişikliğine uyum konusunda bilinçlendirilmesi, eğitim, bilimsel ve sosyal çabaların desteklenmesi, uluslararası iletişim ve bilgi transferi, politika ve strateji geliştirme çalışmalarına devam edilecektir” maddesi özellikle vurgulanmaktadır. Dolayısıyla projemiz, içeriği itibariyle iklim değişikliğine referansla ulusal hedefleri de eş zamanlı olarak desteklemektedir.

Türkiye’den yerel yönetimler de dahil olmak üzere AB yerel yönetimlerine referansla devam eden iklim değişikliğine uyum ve azaltım çalışmaları hakkında kısa bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İKLİM FİNANSMANI NEDİR? AB’DE İKLİM FİNANSMANI

İklim finansmanı, iklim değişikliğini ele alacak azaltım ve uyum eylemlerini desteklemeyi amaçlayan – kamu, özel ve alternatif finansman kaynaklarından sağlanan – yerel, ulusal veya ulusötesi finansmanı tanımlar.

AB’nin 2021-2027 uzun vadeli bütçesi, NextGenerationEU kurtarma aracı ile birlikte cari fiyatlarla 2.018 trilyon Avro (2018 fiyatlarıyla 1.8 trilyon Avro) tutarındadır. AB bütçesinin %30’unun iklim değişikliği ile mücadele için harcanması planlanmaktadır.

AB’nin Life, Horizon Europe ve diğer mali programları, yerel yönetimler için olanlar da dahil olmak üzere çeşitli finansman olanakları sunmaktadır.

GREEN DEAL GOING LOCAL

Green Deal Going Local is a flagship initiative of the European Committee of the Regions that aims to place cities and regions at the heart of the EU’s transition to climate neutrality. Green Deal Going local is structured around the following campaign activities:

 • European Green Deal debates at the institutional, national, regional and local level – debates at all levels that feed into the European Green Deal.
 • My Green Story – mapping, promoting and sharing climate commitments and actions and local and regional best practices on the European Green Deal.
 • European Green Deal: Handbook for Local and Regional Governments – a living resource hub on accessing support to develop and implement Green Deal policies and projects.
 • Trees For Life – promoting commitment and facilitating action on reforestation and urban greening, contributing to the EU’s plan to plant three billion trees.
 • Green Our Mobility – promoting the EU’s priorities on sustainable mobility and local and regional efforts to decarbonise the transport sector.
 • Facilitating access to funds – sharing information on financing key areas of the green transition, including webinars and conferences.

LOCAL ADMINISTRATIONS AND INTERNATIONAL NETWORKING / PARTNERSHIPS

City Networks

 • The Covenant of Mayors for Climate and Energy Europe
 • CEMR: Council of European Municipalities and Regions
 • CLRAE: Congress of Local and Regional Authorities of Europe
 • EuroCities: The Network of Major European Cities
 • EU: Council of European Municipalities and Regions
 • LOGON: Local Government Network of Central and Eastern European Countries
 • UBC: Union of Baltic Cities
 • Energie-Cités: Association of European Local Authorities Promoting a Local Sustainable Energy Policy
 • C40 Cities
 • Making Cities Resilient-2030
 • Joint Programming Initiative Urban Europe
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Just Transition Platform (JTP)
 • European Climate Initiative
 • CDS: City Development Strategies Initiative
 • CA: Cities Alliance
 • Eco-Partnership: The Eco-Partnership Network
 • FMCU-UTO: World Federation of United Cities
 • ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives
 • INTA: International Network for Urban Development
 • MDP: Municipal Development Partnership
 • METROPOLIS: World Association of Major Metropolises
 • OICC: Organization of Islamic Capitals and Cities
 • SCI: Sister City International
 • UCLG: United Cities and Local Governments [IULA + UTO = UCLG]
 • UN-ACLA: UN Advisory Committee of Local Authorities
 • UN GC-CP: UN Global Compact – Cities Programme
 • WACLAC: World Associations of Cities and Local Authorities
 • WeGO: World Smart Sustainable Cities Organization
 • WLA: World Local Authorities