PROJE HAKKINDA

AB ile Türkiye Arasında Şehir Eşleştirme (II. DÖNEM) (Daha Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme) için Teknik Yardım AB tarafından finanse edilmektedir. Proje, aynı anda uygulanan dört bileşenden oluşur: B.1. Hibe Faydalanıcıları, TBB ve Kilit Paydaşların Hibe Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi; B.2. Programın Tanıtımının ve Yeşil Gelecek Teması Farkındalığının Artırılması; B.3. Kapasite Geliştirme Faaliyetleri ile TBB, AB Başkanlığı, Vilayetler Birliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve Çeşitli Yerel Yönetimlerin Personelinin Çevreyle İlgili Kapasitesinin Artırılması; B.4. Mobilite ve Ağ Kurma Desteği.

Bu projenin ana yararlanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği, eş yararlanıcıları ise Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Vilayetler Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’dır. Teknik destek, Eductrade Konsorsiyumu tarafından sağlanmaktadır. Projenin Sözleşme Makamı MFİB’dir. Proje 1 Mart 2023 tarihinde başlamış olup, Mart 2025 tarihine kadar 24 ay süreyle uygulanacaktır.