Yerel Yönetİmler ve İklİm Değİşİklİğİ Fİnansmanı

Yerel Yönetİmler ve İklİm Değİşİklİğİ Fİnansmanı

Tematİk Çalıştay

26 Nisan 2024,  Holiday Inn Kavaklıdere, Ankara

AB ile Türkiye Arasında Şehir Eşleştirme (II. DÖNEM) (Daha Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme) için Teknik Yardım Projesi tümüyle AB tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin ana yararlanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği, eş yararlanıcıları ise Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Vilayetler Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’dır. Teknik destek, Eductrade Konsorsiyumu tarafından sağlanmaktadır. Projenin Sözleşme Makamı MFİB’dir. Proje 1 Mart 2023 tarihinde başlamış olup, 1 Mart 2025 tarihine kadar 24 ay süreyle uygulanmaktadır.

26 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen ilk tematik çalıştay, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve çevre alanlarında sorunlarını dile getirdikleri, yeşil kentler yaratmak için nelere gereksinim duydukları, gereksinimlerini nasıl finanse edebilecekleri konusunda etkileşimli bir çalıştay olarak tasarlanmıştır. Bu çalıştayı 10 Mayıs 2024’te Nevşehir’de ikinci çalıştay; 17 Mayıs 2024’te Uşak’ta üçüncü çalıştay izleyecektir.

Aşağıda proje çalışma dilinin ingilizce olması nedeniyle, çalıştay programı İngilizce olarak sunulmaktadır.

Sustainable Urbanisation and Its Financing for a Green Future
09.00-09.30 Registration
09.30-10.00 Opening Speeches by Stakeholders
10.00-10.30 Interactive Workshop Part I – Background and Workshop Methodology:

Esra LaGro, Team Leader

10.30-11.00 Coffee-Break
11.00-13.00 Interactive Workshop Part II – Climate Change and Sustainable Urbanisation

Moderator: Esra LaGro, Team Leader

·         Climate Change Mitigation and Adaptation Measures  by Local Administrations: Challenges and Future Prospects

13.00-13.50 Lunch Break
14.00-16.30 Interactive Workshop Part III – EU funding strategies on Climate Change, Environment and Energy

Moderators: Paola Votta, Aritz Goni

·         EU funding possibilities for climate change

·         Local governments and EU funding

16.30-17.30 Presentation of Workshop Results and Closure