Yerel Yönetİmler ve İklİm Değİşİklİğİ Fİnansmanı

Yerel Yönetİmler ve İklİm Değİşİklİğİ Fİnansmanı

Tematİk Çalıştay III

17 Mayıs Uşak

AB ile Türkiye Arasında Şehir Eşleştirme (II. DÖNEM) (Daha Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme) için Teknik Yardım Projesi tümüyle AB tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin ana yararlanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği, eş yararlanıcıları ise Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Vilayetler Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’dır. Teknik destek, Eductrade Konsorsiyumu tarafından sağlanmaktadır. Projenin Sözleşme Makamı MFİB’dir. Proje 1 Mart 2023 tarihinde başlamış olup, 1 Mart 2025 tarihine kadar 24 ay süreyle uygulanmaktadır.

17 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü tematik çalıştay, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve çevre alanlarında sorunlarının dile getirildiği, yeşil kentler yaratmak için nelere gereksinim duydukları, gereksinimlerini nasıl finanse edebilecekleri konusunda etkileşimli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.