İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KÜLTÜREL MİRAS VE YEREL YÖNETİMLER