ÇİNE Beledİyesİ

 


                

Proje Etkinlik Tarihi: 7’DEN 70’E YEŞİL BİR GELECEK KAMPANYASI  5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Yer: ÇİNE BELEDİYESİ HÜKÜMET MEYDANI/KUVAYİ MİLLİYE PARKI

Zaman: 5 HAZİRAN 2024

Etkinlik Adı/Duyuru Konusu: 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

7’DEN 7O’E YEŞİL BİR GELECEK  KAMPANYASI 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ÇİNE’DE RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE KUTLANDI

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Bir Gelecek İçin) Hibe Programı kapsamında yürüttüğümüz “Yeşil Bir Gelecek İçin Güçlerimizi Birleştiriyoruz” Projesi kapsamında yürüttüğümüz 7’den 70’e Yeşil Bir Gelecek Kampanyası’nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinliklerimizi Çevreci Okullarımızla, TEMA Gönüllüsü Öğretmen ve Öğrencilerimizle, Çevreci Maskotumuz Efecan ile çok renkli ve keyifli bir şekilde tamamladık!

İklim değişikliği ve çevre konulu şiirler okundu, resimler, fotoğraflar sergilendi, sıfır atık sergisi gezildi ve yeşil bir gelecek için hep birlikte yaklaşık 120 kişiyle çevre temizlik yürüyüşümüz yapıldı. Ve sonunda Kuvayi Milliye Parkı’ndaki piknik ile sona erdi.  Katılım sağlayan tüm okullarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

Proje Etkinlik Tarihi: 3-4 HAZİRAN SECAP ÇALIŞTAYLARI

Yer: ENVER SALİH DİNÇER ETKİNLİK SALONU/ÇİNE

Zaman: 3-4 HAZİRAN 2024

Etkinlik Adı/Duyuru Konusu:ÇİNE BELEDİYESİ SECAP HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA 2 ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

ÇİNE BELEDİYESİ SÜRÜDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİME UYUM EYLEM PLANI HAZIRLIYOR.ÇİNE BELEDİYESİ  SERA GAZI AZALTIM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE  UYUM ÇALIŞTAYLARI DÜZENLEDİ

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Bir Gelecek İçin) Hibe Programı kapsamında yürüttüğümüz “Yeşil Bir Gelecek İçin Güçlerimizi Birleştiriyoruz” Projesi kapsamında Çine İçin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı SECAP hazırlanmaktadır. SECAP’ları küresel ölçekte iklim değişikliği ile mücadele müzakerelerine devletler düzeyinde ortak olmaya başlayan kentsel koalisyonların en önemli dayanak noktalarından olmaktadır. Bu kapsamda, Çine Belediyesi hem kurumsal hem ilçe ölçeğinde sera gazı emisyonlarını hesaplamakta ve 2030 yılına kadar emisyonlarını minimum %55 oranında azaltmak için çalışmalar yapmaktadır.

Aynı zamanda kentleri iklim değişikliği kaynaklı afetlere hazırlamak, olası iklim tehlikelerinden korunmak ve kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmak kentlerin öncelikli hedeflerindendir. Bu doğrultuda Çine Belediyesi, SECAP kapsamında iklim değişikliğinin etkileri ile mücadelede geliştireceği stratejiler ile kentin bu afetlere karşı kırılganlığını azaltmayı amaçlamaktadır. “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” hazırlık süreci çok-aktörlü ve multi-disipliner bir dizi faaliyetleri içermektedir. Bu kapsamda düzenlenen çalıştaylarda Çine’de binalar, ulaşım, atık-atıksu, yenilenebilir enerji, tarım ve hayvancılık, afet ve su yönetimi, yeşil alanlar gibi konularda uzman ve yetkililerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. 

Çine Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen süreçte; iç ve dış paydaşlarımız çalıştaylara davet edilerek toplamda 80 kişiyle çalıştaylarımız başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

3 haziranda Sera Gazı Azaltım Çalıştayı yapılmıştır. Demir Enerji Danışmanlık Firması tarafından konular ile ilgili sunumlar yapılmış, Sera gazı Azaltım Çalıştayında Eylemlerin önceliklendirmesi için yuvarlak masa toplantıları çalışmaları gerçekleştirilmiş, paydaşlarla yüksek, orta ve az öncelikli eylemler belirlenmiştir.

4 haziranda ise İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayında yine sunumlar yapılmış ardından interaktif biçimde oturumlarda metni üzerinden anketler cevaplandırılarak yine uyum alanları belirlenmiştir.

Proje Etkinlik Tarihi: 7’DEN 70’E YEŞİL BİR GELECEK KAMPANYASI / 1 5 MAYIS DÜNYA  İKLİM GÜNÜ EN GÜZEL BALKON YARIŞMASI

Yer: ÇİNE BELEDİYESİ/ÇİNE

Zaman: 15 MAYIS 2024 (25 Nisan/15 Mayıs 2024 arası)

Etkinlik Adı/Duyuru Konusu: EN GÜZEL BALKON YARIŞMASI

7’DEN 7O’E YEŞİL BİR GELECEK  KAMPANYASI

EN GÜZEL BALKON YARIŞMASI GENİŞ KATILIMLI VATANDAŞ OYLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÇİNE EN GÜZEL BALKONUNU SEÇTİ

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Bir Gelecek İçin) Hibe Programı kapsamında yürüttüğümüz “Yeşil Bir Gelecek İçin Güçlerimizi Birleştiriyoruz Projesi “7’den 70’e Yeşil Bir Gelecek Kampanyası” kapsamında 15 Mayıs Dünya İklim Günü’ne dikkat çekmek, şehirlerde ısı ada etkisini azaltmak, binaların soğuk görünümünü yumuşatmak, dikeyde yeşil alanlar yaratmak ve halkın yeşile olan farkındalığını artırmak amacıyla “En Güzel Balkon Yarışması” düzenlenmiştir.

 25 Nisan-13 Mayıs arasında duyurular proje sosyal medyaları ve belediye sosyal medya hesaplarından duyurulmuş olup, jüri üyeleri belirlenmiştir. Yarışma Şartnameler yayınlanmıştır. Katılımcılar google form ve belediye whatsapp hatlarından ilgili kriterlere göre kayıt oluşturup, balkon fotoğraflarını atmışlardır. (Ödüllü balkon yarışmasının ödülleri belediye bütçesinden karşılanacaktır.) Yarışmaya katılım 13 Mayıs 17:30’a kadar yapılmış olup, toplamda 16 katılımcı yarışmaya katılım sağlamıştır.

13 Mayıs 2024 tarihinde saat 17:40’da Çine Belediye Toplantı Salonu’nda jüri üyelerimizce değerlendirme yapılmak üzere toplanılmıştır. Gelen başvurulardan, projeksiyon perdesine yansıtılan yarışmacıların balkonlarının görüntüleri tek tek incelenmiştir. Değerlendirmede balkonun bakımlı, dekoratif, çiçekli ve bitkilerin yerleşim düzeni kriterlerine ve bu kombinasyonların uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. 5 katılımcı hem bitkilendirme ve dekorasyon hem de uyumlu ve düzenli balkonu olduğu için jüri üyelerinin ortak kararıyla seçilmiştir.

Değerlendirme sonucu belediye facebook sayfasından duyurulmuş, 5 katılımcının isimleri ve balkon görüntüleri yayınlanmıştır. Ödül kazanacak olan ilk 3 yarışmacının seçimi için sosyal medya hesabından 1,5 günlük halka açık anket/oylama yapılmıştır. 14 Mayıs saat 23.59’da durdurulan oylamaya 2754 kişi katılım sağlanmıştır. İlk defa vatandaş katılımlı böyle bir yarışma uygulaması yapılmış ve katılımın fazlalılığı, vatandaşların ilgisi memnuniyet vericidir. Bu yarışmanın her sene düzenlenmesi ve geleneksel hale getirilmesi planlanmıştır. 15 Mayıs 2024 Dünya İklim Günü’nde sosyal medya hesaplarımızdan kazananların ismi açıklanmış olup, katılımcılara ödülleri belediyemizce verilmiştir.